De evangelische gemeente van Nessonvaux is de dochterkerk van de gemeente Lambert-le-Bègue in Luik.

Deze laatste onstaat ten gevolge van het werk van een medewerker van de Bijbelse Sociëteit. De dominee Ferdinand Girod wordt er beroepen in 1838.

Gedurende die tijd, doorkruisen 2 medewerkers de provincie (Richard en Dubuisson). F.Girod zei van die tijd: “Van Luik tot Verviers, de spoorweg volgend, was er geen dorp waar geen discipel van het Evangelie was”.

De beweging is vooral opmerkelijk in Nessonvaux waar meerdere personen aandringen bij dominee Girod om te komen preken. Twee personen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kerk, het betreft Mathieu Hardy en F.F.N.Winand. Er wordt een dringende aanvraag bij de twee bijbelsociëteiten ingediend, namelijk dat zij een dominee kunnen benoemen die in Nessonvaux kan komen wonen. Ferdinand Girod kwam slechts twee keer per maand. De stichting van de kerk van Nessonvaux wordt besloten. De eerste pagina van de statuten van de Kerkraad van 21 september 1846 stipuleert dat « de kerkraad is gevormd met 5 leden ». De dominee Hector Cornet begint zijn werk aan het einde van datzelfde jaar.

Op dat moment gebruikt de kerkgemeente eerst één, later een tweede gehuurd lokaal. Gezien de groeiende problemen en de druk die wordt uitgeoefend door verschillende inwoners van het dorp en de pastors van de regio, besluit de kerkraad een gebouw te kopen. Voor 9000 franken wordt het eigendom Halleux gekocht (de “basis” van het huidige gebouw). Op Kerstdag 1856 wijdt de kerk haar nieuwe gebouw in. Na tijden van strijd, moeilijkheden en vervolging kent de kleine evangelische kerk van Nessonvaux gelukkig een tijdperk van aktiviteit en buitengewone groei.

In 1848 : stichting van een protestante school om de protestante kinderen te kunnen onderwijzen die bij de katholieke dorpsschool geweigerd worden.

In 1901 : bouw van een grote zaal voor talrijke aktiviteiten (theater, concerten….). Deze zaal wordt weldra de plaats waar de kerkdienst plaats vindt want de kapel wordt te klein.

In 1905 : bouw van een drukkerij op de plaats van de woning Charlier.

Ongelukkigerwijze wordt deze bloeiende periode voor de kerk gevolgd door een progressieve neergang. Nessonsvaux leefde vooral van de industrie. Na de oorlog 914-18, ontneemt de invoer van industriële machines veel mankrachten hun werk. Talrijke families moeten de regio verlaten.

De kerk van Nessonvaux wordt kleiner, tot profijt van andere kerkgemeenschappen als Luik en Herstal.

Tegelijkertijd overschaduwen pijnlijke conflicten het einde van de lange dienst van dominee Henri Borel (1891-1927). De verschillende dominees die hem opvolgen komen er niet toe de situatie te overwinnen, ondanks de trouw van een kleine kern die met de jaren kleiner wordt omdat de jongere generaties niet volgen.

Eind juli 2009 hebben de enkele nog aanwezige leden besloten om de aktiviteiten van hun gemeente te beëindigen.