Sedert het einde van de 18 e eeuw (1) is een evangelisatiebeweging voortgekomen uit enkele protestante kerken waarvan de oorsprong dateert van de Hervorming van de 16e eeuw.
Deze kerken hebben de Inquisitie overleefd evenals vele vervolgingen; het betreft Maria Hoorebeke, Dour, Hodimont-Verviers.

Meer dan 300 jaar lang herinneren enkele families zich, zonder zich nochthans te kunnen manifesteren, dat enkele van hun voorouders het Evangelie hebben
liefgehad, en voor haar hebben gestreden en geleden. Deze kleine kern is aan de oorsprong van de Protestante kerk van België, heden één van de 3 organen die aan de basis
zijn van de Verenigde Protestante Kerk van België.

Gelijk bij zijn aankomst in België in 1832, stelt Sigismond Scheler, Doctor in wetenschappen en bibliothecaris van Z.H.Leopold I, voor om de kennis van de Heilige Schriften in het land te verspreiden. Onder zijn invloed wordt een Bijbelsociëteit in Brussel gesticht in 1834, met als doel evangelische literatuur te verspreiden.

Een jaar later stuurt de Britse en Buitenlandse Bijbelsociëteit één van zijn agenten, genoemd W.P.Tiddy naar onze hoofdstad. In november 1837 wordt het Comité
van de “Belgische Evangelische Sociëteit” gesticht. Tien jaar later beginnen 11 kerken te draaien in Belgisch Brabant, de Borinage, de omgeving van Charleroi en de provincie Luik.

 

 

In 1849 vindt de stichting van een echte synodale kerk plaats met zijn reglement en zijn interne struktuur. De “Christelijke Belgische Zendingskerk” is geboren. In 1969 verandert
haar naam in “Hervormde Kerk van België”, en in 1979 zal zij één van de 3 partners zijn die zich aan de oorsprong bevinden van de Verenigde Protestante Kerk van België.(2)

 

(1) 1795 : annexatie van het Prinsschap van Luik door de Franse Republiek

(2) De derde partner is de Gereformeerde Kerk van België