Wat is een Centrum voor ontmoeting en onderdak?

De ontmoetings- en verblijfcentra zijn verenigingen zonder winstbejag die erkend zijn door de franstalige Gemeenschap als Jeugdcentra (met dezelfde titel als de Jeugdhuizen). Zij ontvangen u individueel, als familie of
als groep voor een kwaliteitsverblijf, met als doel een permanente opvoeding. Zij hebben als missie om 
het volgende tot de beschikking van de bezoekers te stellen: - een aangepaste infrastruktuur (in termen van lokalen en uitrusting), - een pertinente informatie over de plaats van hun inplanting, evenals een rijk palet aan aktiviteiten (natuurklassen, vakantiekampen, sociaal toerisme, ontdekking van de natuur, enz.). Deze aktiviteiten
worden al of niet volgens een thema voorgesteld, teneinde de animatie van de groepen te kunnen bijstaan in het organiseren van hun programma. Zij hebben eveneens als missie om ontmoeting te bevorderen tussen de groepen en individuën die hen bezoeken, evenals het openstellen voor de lokale gemeenschap en multiculturele uitwisseling.

Het Protestants Centrum van Nessonvaux - Jongerenkruispunt is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht in 1981.
Het Centrum is erkend als Centrum voor Ontmoeting en Onderdak door het Ministerie van de Frantalige Gemeentschap, toerisme sociaal centrum door Commissariat Général au Tourisme en ondersteund door de Waalse Regio en de Verenigde Protestante Kerk van Belgïe.

De doelen van het PCN:

- wil een ontmoeting- en verblijfcentrum zijn,

- wil contacten stimuleren en elke groep die er verblijft in de mogelijkheid stellen om zijn activiteiten ten volle te kunnen beleven,

- wil in het bijzonder jongeren helpen om verantwoordelijke volwassen te worden binnen onze maatschappij,

- wil een plaats zijn waar het goed leven is en waar kinderen, jongeren en volwassenen zich kunnen ontplooien,

- wil dienstverlenend zijn voor hen die een beroep doen op het Centrum,

- wil, naar gelang haar mogelijkheden, kunnen antwoorden op de aanvragen van de gebruikers en van de locale bevolking,

- is, voor haar medewerkers, een middel om hun geloof in Jezus Christus uit te drukken en te beleven,

- wil, met volledig respect voor de meningsvrijheid van haar gebruikers wordt gerespekteerd, haar vreugde en hoop in Christus uitdrukken.