Het Protestant Centrum van Nessonvaux, centrum voor ontmoeting en onderdak,
gelegen op de kruising tussen de Venen, het land van Herve en de G.W.5 en 573,
ontvangt groepen uit allerlei windstreken voor trainingen en seminaries overdag,
voor verblijven met overnachting en maaltijden door het centrum voorbereid of door uzelf.
Via de volgende bladzijden nodigen wij u uit om kennis te maken
met het Centrum en wensen wij u een aangenaam verblijf.

Protestant Centrum van Nessonvaux
Jongerenkruispunt v.z.w.b

Gomelevaystraat 62 - 4870 Nessonvaux

Tel: 087/26 83 83


cpnessonvaux[@]gmail.com - http://www.cpnessonvaux.be

Bankrekening: BE03 0011 8038 2084